ÚVOD

Nová radnice

Mníšek potřebuje moderní a funkční radnici. Budovy radnice bývají na náměstích, uprostřed všeho dění a života. Proto přicházíme s alternativní variantou nové radnice a navrhujeme ji umístit do nevyužitého předzámčí a de facto tak propojit prostor předzámčí s náměstím. Budova by měla kopírovat historickou stopu původních hospodářských budov zámku.

Nová radnice nabídne prostor nejen pro úřad, ale i pro novou městskou knihovnu, obřadní síň, služebnu městské policie, ale i atraktivní místo pro další aktivity spolků a sdružení. A řeší i potřebu parkování, které elegantně umisťuje pod povrch. Zároveň také respektuje přání mnoha občanů, aby zde vznikl místo nevzhledného parkoviště udržovaný park.

Podívejte se na video, které celý projekt představuje.

Radnice s dřevěným dekorem, pohled od kostela
Hlavní městská osa

PROJEKT

Nová osa města

Budova radnice vždy a v každém městě patřila přímo na náměstí. Proto přicházíme s návrhem nové radnice v prostoru předzámčí, které by tak mělo získat zpět své postavení reprezentativního centra města oproti dnešnímu neutěšenému stavu. Nová radnice propojí dvě historické dominanty města, kostel a zámek.

Město Mníšek pod Brdy potřebuje novou a důstojnou radnici. V místě, které bude všem občanům dobře dostupné a kde bude dostatečně vyřešeno parkování a příjezd. Podívejte se na detaily projektu.

HISTORIE

Návrat dědictví

Na mnoha historických pohlednicích našeho města jsou patrné hospodářské budovy tvořící zázemí zámku. Nový objekt tuto již neexistující zástavbu využívá a téměř v celém objemu a na téměř stejném místě ji replikuje. Tím pomáhá obnovit historickou paměť místa.

Řešené území je součástí památkové ochrany, proto návrh vznikal ve spolupráci s odborníky památkové péče. Díky tomu, že se projekt snaží respektovat historické stavby, která v těchto místech stály, má u památkářů zelenou.

Vznikly dva koncepty, jeden více prosklený, objemově umírněný, ale materiálově více odvážný, a druhý návrh, který do představy památkářů zapadl jak materiálově, tak objemově.

Samotným architektonickým výrazem i dílčím řešení jak fasády konstrukce i vnitřních prostor návrh plně odpovídá současnému pojetí architektury.

Aby bylo možné radnici v navrhovaném rozsahu postavit, musí zastupitelstvo města částečně upravit  podmínky v územním plánu. Hlavní budova má výšku dvou nadzemních podlaží, ale současný plán umožňuje výstavbu pouze jednoho. Toto omezení však nepředstavuje velkou překážkou – a to ani u památkářů, neboť původní obilná sýpka byla zhruba stejně vysoká jako připravované budovy.

Úprava územního plánu v tomto rozsahu by probíhala současně s projektováním celého záměru, takže by projekt nebrzdila. Naopak by mohla být úspěšně završena ještě před odevzdáním samotné projektové dokumentace. Podívejte se na detaily projektu.

Takto kdysi vypadalo okolí mníšeckého zámku.
Na historické fotografii jsou patrné hospodářské budovy, které návrh obnovuje.
Screenshot san-MpB_Radnice_03_vstup_200126-res2

PROČ?

Diskutujme o radnici

Jsme přesvědčeni, že projekt nové radnice, její umístění, rozsah, architektonická podoba i dopravní obslužnost jsou tak zásadním tématem pro občany města, že si zaslouží seriózní veřejnou debatu s více navrženými řešeními.

Chceme, abychom při slavnostním stříhání pásky otevírali skutečně reprezentativní, moderní a plně funkční radnici, na kterou budeme dalších 100 let pyšní.

Přicházíme s alternativní variantou nové radnice a budeme se těšit na konstruktivní diskusi.

Předložená studie je skutečnou alternativou co do umístění i podoby a funkcemi, které by mohla nabízet. Vznikla na objednávku iniciativy Nová radnice, do které se zapojila řada občanů v Mníšku.

Oslovili jsme architekta Petera Gromského, který má velké zkušenosti s veřejnými stavbami. Jeho studio Grido navrhlo několik oceňovaných škol, sportovní a komunitní centra a radnice. Díky spolupráci na návrhu přístavby školy (Pavilonu) město Mníšek velmi dobře zná.

Řešení nové radnice v Mníšku ho zaujalo, proto návrh studie zpracoval zdarma s tím, že naše iniciativa zaplatila jen nezbytné provozní náklady.

Více o iniciativě Nová radnice

VÝHODY

Hlavní výhody nové radnice v předzámčí

001-building

Vznikne nový městský úřad pro 21. století včetně nové obřadní síně a infocentra.

004-old-library-building

Součástí nové radnice může být moderní knihovna s potřebným zázemím.

007-yoga

Vznikne další komunitní  prostor pro aktivity spolků a sdružení.

005-police-car

Městská policie dostane potřebný a reprezentativní prostor.

002-location-pin

Nová radnice bude uprostřed města, všem na dosah.  Náměstí se propojí s předzámčím.

006-natural-park

Nad parkovištěm vyroste nový park. Bude propojen jak s novými budovami, tak se zámkem.

001-car-parking

Projekt počítá s 67 krytými parkovacími místy a parkovištěm pro kola.

002-recycle

Rekuperace, solární panely, jímání dešťové vody. Zkrátka ekologie a úspornost.

CO SE DĚJE

Aktuality

Napište nám

Pokud chcete projekt podpořit nebo se chcete k iniciativě Nová radnice připojit, pokračujte sem.

Pokud nám chcete něco napsat, využijte prosím formulář. Děkujeme