Mníšečtí občané si zaslouží vybrat si podobu své radnice

Jsme přesvědčeni, že projekt nové radnice, její umístění, rozsah, architektonická podoba i dopravní obslužnost jsou tak zásadním tématem pro občany města, že si zaslouží seriózní veřejnou debatu s více navrženými řešeními.

Přicházíme proto s alternativním návrhem nové radnice a budeme se těšit na konstruktivní diskusi, ze které vyjde skutečně reprezentativní, moderní a plně funkční radnice, na kterou budeme dalších 100 let pyšní.

Předložená studie vznikla na objednávku iniciativy Nová radnice, do které se zapojila řada občanů v Mníšku. Oslovili jsme architekta Petera Gromského, který má velké zkušenosti s veřejnými stavbami. Jeho studio Grido navrhlo několik oceňovaných škol, sportovní a komunitní centra a radnice.

Díky spolupráci na návrhu přístavby školy (Pavilonu) město Mníšek velmi dobře zná. Řešení nové radnice v Mníšku ho zaujalo, proto návrh studie zpracoval zdarma s tím, že naše iniciativa zaplatila jen nezbytné provozní náklady. Předpokládané náklady této podoby radnice jsou odhadovány na 110 až 120 milionů korun.

Investice do budovy, která „může vypadat úplně jinak“

Nesouhlasíme s rozhodnutím vedení města, které bez jakékoliv veřejné debaty prosadilo ve středu 30. září těsnou většinou v zastupitelstvu výstavbu nové radnice na místě dnešního kulturního centra V Lipkách v podobě, kterou veřejnost předtím ani neviděla.

A osm koaličních zastupitelů rovnou pověřilo Radu města rozpracováním této varianty a vyhlášením výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace. S dovětkem, že výsledný projekt nakonec „může vypadat úplně jinak“. To ovšem už má rozhodnout jen pětičlenná Rada města v čele s paní starostkou Magdalenou Davis.

Připadá nám nepatřičné, že o tak zásadní investici v hodnotě skoro 100 milionů korun rozhodlo pouhých osm lidí bez jakékoliv veřejné debaty, respektive že další rozhodování bylo svěřeno pouze Radě města bez možnosti účasti veřejnosti.

U stavby, která tu bude stát dlouho a reprezentovat město, navíc chybí jako podklad pro projektování kvalitní architektonická studie, kterou nahradil pouze jakýsi obrázek – a nic víc.  Z vybraných prvků návrhu architekta Postráneckého, studia Tsunami a podle individuálního vkusu osmi zastupitelů (mezi nimiž nejsou architekti ani urbanisté) vznikne podle slov paní starostky nakonec možná úplně jiná stavba, než na tomto obrázku můžeme vidět.

Přesto si zastupitelům řekla o bianco šek k dalším krokům a těsnou většinou ho dostala. Rada města teď může vypsat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. To znamená, že už nebude o podobě radnice žádná veřejná diskuse.

Chceme diskusi, ne blokádu

Budova nové radnice představuje projekt za 80 až 120 milionů korun. A zatímco minulé vedení města hledalo inspiraci u třech architektonických kanceláří, ukázalo jejich návrhy veřejnosti a nechalo obyvatele Mníšku vybrat, současné vedení postupuje nepochopitelně jinak.

Z původního návrhu nezbylo prakticky nic, po roce práce za zavřenými dveřmi Rada města ukázala soubor staveb, kterým dominovala vyhlídková věž. Protože tento návrh vyvolal oprávněný nesouhlas mnoha občanů, vedení města slíbilo jejich připomínky zapracovat.

Po dalších deseti měsících však už bez možnosti další diskuse přinesli na zastupitelstvo úplně jiný návrh, který nikdo z veřejnosti ani opozice předem neviděl a nemohl komentovat.

Nechceme výstavbu nové radnice brzdit, nechceme vymýšlet obstrukce, bránit stavbě nesmyslnými odvoláními atd. Proto přicházíme s alternativní variantou, která by měla nastartovat veřejnou debatu s cílem vybrat takovou podobu nové radnice, na kterou bude většina občanů hrdá.

Za iniciativu NOVÁ RADNICE

František Keyř, Lukáš Nádvorník, Petr Digrin, Daniela Páterová, Michal Strnad, Marek Inderka, Zdeněk Vyskočil, MUDr. Markéta Nováková, Eva Jarolímková, Vlastimil Kožíšek, Marie Šretrová, Eva Wollnerová, Katka Vojkůvková