Radnice v předzámčí být může. Stačí jedna změna územního plánu

Na záměr nové radnice v předzámčí může mít každý svůj názor. Někomu se líbí, někomu ne. K tomu diskuse slouží. Argumentovat však ve městském zpravodaji vyloženě nepravdivými informacemi o územním plánu a tím od samého začátku diskreditovat záměr z pozice síly a převahy úřadu, nám nepřipadá správné ani konstruktivní. Přesně to však paní starostka udělala.

Jak to s tím územní plánem bez obalu a přesně je? Dovoluje územní plán v předzámčí úřad postavit, nebo to nejde, jak tvrdí paní starostka, a musely by se dělat časově náročné změny?

Žádný problém, jenom drobná změna

V grafické části územního plánu je celé předzámčí, tedy přibližně 9 200 m2, rozděleno na dvě plochy. Na plochu P20 (OV2) a plochu PV1 (viz. obrázek).
Podle závazných regulací územního plánu je možné v ploše P20 (OV2) postavit budovu nebo budovy s kulturním nebo správním využitím (knihovna, kulturní dům, radnice, jiný úřad…).

Jediným dalším omezením výstavby v tomto místě je počet pater. Může zde stát stavba 1+P, což znamená jedno podlaží a podkroví. Výšku staveb ani zastavitelnost zde územní plán nijak neomezuje.

V ploše PV1 je možné postavit budovu nebo budovy s kulturním či správním využitím o zastavěné ploše do 30 procent. To znamená, že v ploše PV1 může stát stavba o ploše přibližně 1 600 m2. Omezení pro výšku nebo patra zde nejsou.

Navržený záměr výstavby radnice v předzámčí územní plán povoluje jak v ploše P20 (OV2), tak v ploše PV1. Vyhovuje i požadavkům na zastavěnost. Jediným reálným omezením je požadavek na počet pater (1+P) v ploše P20 (OV2).

Ten lze řešit buď malou změnou územního plánu v tomto parametru (počet pater a podkroví), nebo úpravou záměru tak, aby budova byla vnitřním prostorem budovou otevřenou s jedním podlažím a jedním podkrovím.

Územní plán není pro záměr překážkou a názor paní starostky, uvedený ve Zpravodaji, neodpovídá realitě a platnému územnímu plánu.

Petr Digrin