Screenshot san-MpB_Radnice_03_vstup_200126-res2

Porovnejte si návrhy mníšecké radnice

Schválená varianta Obora

Pohled na „novou“ oboru ze vzduchu
Detail radnice na Oboře

Cena: 80 až 90 milionů Kč

Alternativní varianta v předzámčí

Podobná perspektiva, jen v předzámčí
Detail radnice v předzámčí

Cena: 110 až 120 milionů Kč

Schvalování radnice na Oboře

Od otevřené soutěže šesti architektonických studií přes neveřejné připomínky až k projektu, který skoro nikdo neviděl.
Projekt se rozbíhá
V roce 2017 připravila minulá Rada města zadání nové radnice a spustila soutěž na návrh nové radnice, která by ho splnila.
Z původních šesti na tři
Sešlo se celkem šest návrhů od šesti renomovaných kanceláří. Vedení města sestavilo výběrovou a pracovní skupinu složenou ze zaměstnanců úřadu, architektů, zástupců koalice i opozice. Ta do užšího výběru poslala tři návrhy, které posléze zveřejnila.
Veřejná prezentace
16. července proběhla veřejná prezentace tří návrhů, dodaly je Štúdio K.F.A., Mio architects a Atelier Tsunami.
Vítěz je jasný
Lidé v hlasování, které probíhalo v září 2018, vybrali vítězný návrh. Jasnou většinou zvolili řešení Atelieru Tsunami. Ale to vůbec nic neznamená...
Mění se vedení města
Po volbách se mění vedení města.
Radnice s věží
Po roce přichází nové vedení s konceptem nového administrativního centra od jiného architektonického studia Michala Postráneckého. Vévodí mu mohutná věž s hodinami. Z původního konceptu nezbylo prakticky nic .
Upravený návrh
Zapracování připomínek, které veřejnost k návrhu s věží měla, trvalo deset měsíců. Rada města ukázala upravený návrh zastupitelům na pracovním jednání a zařadila ho na jednání zastupitelstva 30. 9. 2020. Veřejnost ho neměla šanci vidět.
Projekt, který může vypadat jinak
Při projednávání na zastupitelstvu paní starostka poprvé veřejnosti prezentuje 10měsíční práci pana architekta Postráneckého. Kdo na zastupitelstvu nebyl osobně, případně nesledoval schůzi on-line, nemohl návrh vidět. Paní starostka zdůraznila, že jde jen o studii a výsledek může vypadat zcela jinak.
Osm pro
Koaliční většina svými osmi hlasy schvaluje usnesení, v němž pověřuje Radu města rozpracováním varianty Obora a zároveň také vyhlášením příslušného výběrového řízení na projektovou dokumentaci. V budoucnu budou zastupitelé postaveni před hotovou věc. A to v době nejistého vývoje financí a aniž by město tlačilo třeba čerpání dotace. Proč ten spěch?
Představuje se alternativa
Iniciativa Nová radnice představuje alternativní návrh nové multifunkční budovy v předzámčí. Chce vyvolat skutečnou diskusi o nové radnici.
Co dál?
O projektu za sto milionů korun, který zatíží městskou pokladnu na roky dopředu, musí diskutovat široká veřejnost. Ať diskuse začne.
prosinec 2017
květen 2018
červenec 2018
září a říjen 2018
listopad 2018
listopad 2019
září 2020
30. 9. 2020
30. 9. 2020
17. 11. 2020

Jak se schvaloval Pavilon

Při schvalování Pavilonu mnozí kritizovali, že šlo o netransparentní proces. Porovnejte si časovou osu sami
Původní návrh 2014
Město získalo dotaci na zkapacitnění školy, po stavbě tělocvičny a úpravách uvnitř budovy měl přijít na řadu nový pavilon. Původní návrh se mohl schvalovat v létě roku 2014.
Volby
Proběhly volby, proměnila se Rada města a v rámci jednání padlo rozhodnutí o zadání jiného návrhu. Čerpání dotace ve výši necelých 40 milionů Kč se podařilo posunout na pozdější termín.
Jednání se spolky
Kromě samotné školy probíhají jednání se spolky, kroužky a dalšími potenciálními uživateli Pavilonu, ze kterých vzešly jejich požadavky na prostor v chystané budově.
Představení Pavilonu
V říjnu 2015 spouští Město webové stránky pavilonmnisek.cz, představuje novou budovu ve Zpravodaji a zve na velkou prezentaci projektu, které se kromě radních a zástupců školy zúčastnil i architekt.
Velká prezentace
V MKS proběhla velká prezentace projektu. Představování a následná diskuse zabraly více než tři hodiny. Shlédnout ji můžete na stránkách pavilonmnisek.cz.
Zastupitelé poprvé hlasují
Teprve po těchto krocích přistupují zastupitelé k hlasování, pro zvedlo ruku devět z nich, dva se zdrželi, proti nehlasoval nikdo.
Pracovní jednání zastupitelů
Zastupitelé se setkávají v obřadní síni Městského úřadu nad prvními verzemi projektové dokumentace. Po konzultacích se spolky, ZUŠ a dalšími probíhají finální úpravy projektu budoucího sálu. 19. ledna je hotová ověřovací studie, kterou dostali zastupitelé.
Další jednání s obyvateli
Proběhlo další setkání, konkrétně mířené na obyvatele domů v blízkosti chystaného Pavilonu.
Pavilon definitivně schválen
Zastupitelstvo města schvaluje výstavbu a financování Pavilonu, tedy osm měsíců po představení návrhu. Pro devět, proti čtyři hlasy. Následovaly dva roky papírové bitvy, mezitím také s občany proběhl workshop, při kterém lidé dotvářeli okolí Pavilonu. Základní kámen přístavby školy byl položen až v září 2018. To vše pod hrozbou, že město kvůli průtahům přijde o dotaci.
léto 2014
říjen 2014
léto 2015
říjen 2015
2. 11. 2015
11. listopadu 2015
leden 2016
17. 5. 2016
8. 6. 2016